menu
OnderwijsKwadrant
$nbsp;

plaatje logo onderwijskwadrant

Over Onderwijskwadrant


OnderwijsKwadrant is een organisatie, die zich richt op vier belangrijke onderdelen van het primair en voortgezet onderwijs:

1. Onderwijs:

Alles wat met het lesgeven te maken heeft.

2. Ondersteuning:

Het directe onderwijsproces vraagt om ondersteuning.  Zowel leerkrachten, bestuurders, GMR-leden, maar ook doelgroepen als IB-ers en ICT-ers hebben vaak allerlei vragen. Organisaties die gelinkt zijn aan onderwijs, zoals Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Samenwerkingsverbanden  van schoolbesturen kunnen voor ondersteuning terecht bij OnderwijsKwadrant.

3. Ontwikkeling:

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit OnderwijsKwadrant kan hulp gegeven worden aan de ontwikkeling waar uw school of onderwijs organisatie op dit moment mee bezig is. Er is veel kennis aanwezig bij OnderwijsKwadrant over de wijze waarop ontwikkelingen in het onderwijs gestimuleerd kunnen worden. We noemen als voorbeelden Passend Onderwijs, ICT in het onderwijs en HGW.

Organisatie:

OnderwijsKwadrant heeft de ervaring en kennis om uw organisatie te helpen daar waar het gaat om: de ontwikkeling van uw organisatie; de verandering van de organisatie; het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan; de Good Governance ontwikkeling; de audit van uw organisatie; de fusie van uw organisatie.

Het verschil tussen Onderwijskwadrant en onderwijs ondersteunende organisaties:

Onderwijskwadrant is opgericht door Gerard Langeraert. Na een actieve loopbaan van lesgeven, directievoering, ondersteunen van docenten en bestuurders, bestuurder in PO en VO,  is hij nu vanuit OnderwijsKwadrant actief in bovengenoemde kwadranten.  De belangrijkste drijfveer daarbij is de betrokkenheid van hem bij onderwijs en onderwijsmensen. In die drijfveer onderscheidt OnderwijsKwadrant zich van andere ondersteuningsdiensten en  organisatie bureaus. Dit is direct merkbaar in de inzet bij opdrachten, maar zeker ook in de prijsstelling.