menu
OnderwijsKwadrant
$nbsp;

plaatje logo onderwijskwadrant

Ontwikkeling

Passend Onderwijs.
Hoewel de invoering van Passend Onderwijs een feit is, zijn veel onderwijs organisaties nog druk bezig om de nieuwe opzet te implementeren. In Onderwijskwadrant is kennis aanwezig van het hele proces van Passend Onderwijs.Door een jarenlange directe betrokkenheid bij een samenwerkingsverband, is er veel kennis aanwezig over zowel het bestuurlijke proces, als ook over de inhoud  en de implementatie van zorg.  Ook  op het niveau  van een schoolbestuur  of  van een school is ondersteuning mogelijk. 

ICT ontwikkeling.
Het ict proces op scholen en binnen organisaties verloopt vaak moeizaam. Als de hardware kant goed is gerealiseerd, blijkt ict nog vaak slechts een beperkte rol in het hele onderwijsproces te hebben. Ondanks de vaak grote investeringen is de ict inzet teleurstellend. OnderwijsKwadrant kan meehelpen on de ict ontwikkeling op gang te brengen. Zodanig dat in de school en de organisatie ict een wezenlijk onderdeel gaat vormen. 

Onderwijs kwaliteit.
Het fenomeen zwakke school heeft tot gevolg gehad dat scholen en onderwijs organisaties steeds meer gaan focussen op de kwaliteit van hun onderwijs. Het monitoren van het proces om tot een goede kwaliteitsstandaard te komen is voor directeuren en bestuurders vaak niet eenvoudig. De ontwikkeling van een systeem van kwaliteitsmonitoring is het antwoord van OnderwijsKwadrant.