menu
OnderwijsKwadrant
$nbsp;

plaatje logo onderwijskwadrant

Organisatie

Onderwerpen waarbij Onderwijskwadrant hulp kan verlenen aan de organisatie:

1. Opzetten van een strategisch beleidsplan.
Het proces om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan omvat de volgende onderdelen:
het identificeren van de sterke en zwakke punten van de organisatie.- Het maken van een sterkte en zwakte analyse van de organisatie. In die analyse worden diverse onderdelen zoals; onderwijs; financiën; personeel enzovoort meegenomen. De diverse doelgroepen binnen de organisatie worden in het proces meegenomen. De volgende fase is het verkennen van diverse organisatie modellen en het kiezen van een model waarmee de organisatie zal worden ingericht. Dan worden op basis daarvan strategische doelen vastgesteld en proces en evaluatie worden in de tijd vastgelegd. 

2. Omgaan met krimp.
Een fenomeen waarmee al heel wat onderwijs organisaties te maken hebben of te maken krijgen is de krimp van het leerlingaantal. Onderwijskwadrant kan helpen om inzichtelijk te maken hoe de krimp er uit gaat zien. Wat de gevolgen zullen zijn voor de organisatie en wat de mogelijkheden zijn om met de leerlingen krimp om te gaan. Een proces wat al doel heeft om de organisatie te ondersteunen in de noodzakelijke keuzes naar de toekomst.

3. Good Governance.
Onderzoeksorganisaties liggen onder het maatschappelijk vergrootglas als het gaat over het eigen handelen. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties zijn de spelregels voor Good Governance opgesteld. Onderwijskwadrant kan Uw organisatie helpen om te bekijken wat de situatie van Good Governance is. Ook is hulp mogelijk bij het maken van organisatie aanpassingen of afspraken, die er toe kunnen leiden dat  Good Governance ook bij U goed geregeld is.

4. Fusies van scholen of organisaties.
Door de leerlingen krimp in het onderwijs vinden in de laatste jaren heel wat fusies van scholen en onderwijs organisaties plaats. Om succesvol te zijn is het noodzakelijk zorgvuldig de stappen van een dergelijk proces te nemen. OnderwijsKwadrant heeft veel ervaring met die processen en kan andere organisaties daarin helpen. Zowel de procesmatige als de formele afhandeling van de fusie kan  Onderwijskwadrant helpen verzorgen.

5. Interventie trajecten voor schoolteams;
Soms lopen schoolteams in hun ontwikkeling van de school vast. De redenen daarvoor kunnen zeer verschillend zijn. OnderwijsKwadrant helpt mee om in kaart te brengen waarom interventie mogelijk is. Vervolgens komt OnderwijsKwadrant met een voorstel voor ondersteuning. Ook in dat proces van begeleiding kan OnderwijsKwadrant een rol spelen.

6. Raad van Toezicht.
Het inzetten van de expertise door lid te worden van de Raad van Toezicht is ook een van de organisatie taken die OnderwijsKwadrant op zich neemt. Gelet op kennis en vaardigheden kan OnderwijsKwadrant op veel gebieden meehelpen om de board van bestuur te versterken.