menu
OnderwijsKwadrant
$nbsp;

plaatje logo onderwijskwadrant

Ondersteuning

Interim management schoolbesturen;
Op basis van jarenlange ervaring als bestuurder van onderwijs organisaties is het vanuit OnderwijsKwadrant mogelijk om tijdelijk de interim positie van schoolbesturen te vervullen. Vanuit die rol kan leiding gegeven worden aan het totale organisatie proces of aan een specifiek onderdeel als financiën; facilitair of personeel. Ook een thema gerichte opdracht is mogelijk.

Interim management scholen:
Uitval van de directie van een basisschool kan voor de voortgang van de school grote gevolgen hebben. Om negatieve effecten te voorkomen is het mogelijk om via OnderwijsKwadrant interim management op de school in te zetten. 
Interim management kan worden ingezet als een vervanging van de huidige directie( bijvoorbeeld wegens ziekte. Maar kan ook worden ingezet in tijden van crisis of met een specifieke opdracht ( coaching/teambuilding/ opheffing predicaat zwakke school)Ondersteuning financieel/personeel beleid

Ondersteuning financieel/personeel:
Na onderwijs wordt het hart van de onderwijs organisatie gevormd door het financiële en personele beleid. Vaak is het voor organisaties een tour de force om zicht te houden op financiën en personele zaken. OnderwijsKwadrant geeft ondersteuning door vanuit een vooraf afgesproken doelstelling daadwerkelijk mee te helpen in de organisatie

Persoonlijke ondersteuning:
Soms ontstaat tussen werkgever en werknemer discussie over onderwerpen als mobiliteit, taak inzet e.d. Om te voorkomen dat er snel juridische middelen worden ingezet kan OnderwijsKwadrant ondersteuning geven middels mediation. Vooraf wordt afgesproken voor welke partij Onderwijskwadrant wordt ingezet. Ervaringen uit het verleden tonen aan dat enkele gesprekken al weer kunnen leiden tot werkbare situaties of het maken van afspraken waarbij werkgever en werknemer verder kunnen.